Producer til NEW DANISH SCREEN8. juli 2005
NEW DANISH SCREEN - Støtteordningen for Talentudvikling søger producer. Produceren har ansvar for den daglige sagsbehandling af ansøgninger om udviklings- og produktionsstøtte, samt for at vejlede ansøgerne i forhold til produktionsmæssige og økonomiske muligheder for gennemførelse af projekterne.
Produceren deltager også i ordningens overordnede arbejdsopgaver (afholdelse af seminarer mv.) og indgår i et tæt samarbejde med ordningens kunstneriske leder og sekretæren.
Arbejdet indbefatter

At analysere alle ansøgninger om udviklings- og produktionsstøtte i henhold til økonomiske, tekniske og juridiske forhold og andre forhold af betydning for projektets gennemførlighed.
at støtte og vejlede de kreative teams i henhold til produktionsmæssige forhold, budget og finansiering
at vurdere de tekniske og økonomiske planer for projektets realisation, herunder vurdering af budget, format, optagetid, holdstørrelse mm.
Kvalifikationskrav

Omfattende erfaring i udvikling af fiktionsprojekter, såvel spillefilm som korte formater
Erfaring i budgettering og finansiering af fiktionsprojekter
Erfaring i produktionsplanlægning samt produktionsafvikling
Erfaring i nyere og/eller alternative produktionsformer og indsigt i de vigtigste teknologier
Indsigt og erfaring i ophavsretsmæssige og kontraktuelle forhold
Evne til at kommunikere klart både skriftligt og mundtligt og til at etablere en åben dialog med ansøgerne
Organisatorisk erfaring, gode samarbejdsevner, personlig modenhed - og humor!
Der er ikke knyttet særlige uddannelseskrav til stillingen, men relevant film/tv-skoleuddannelse vil være en fordel, uden dog i sig selv at kunne erstatte de specifikke krav til stillingen.
Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kunstnerisk leder Vinca Wiedemann, tlf. 20 25 80 81 eller fra 1. august udviklingschef Marianne Moritzen, tlf. 33 74 34 51.
Ansøgning sendes til Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K; mærket "Producer til New Danish Screen". Ansøgningen skal være Filminstituttet i hænde senest mandag den 22. august 2005 klokken 16:00.
NEW DANISH SCREEN - Talentudvikling er en støtteordning for udvikling og produktion af fiktionsfilmprojekter i forskellige formater. Formålet er at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamik og diversitet.
Ordningen baserer sig på et samarbejde mellem DR, TV2 og Filminstituttet jf. filmforliget 2003-2006. Der er til puljen afsat godt 100 mio. kr. over forligsperioden. Ca. 75 mio. kr. kommer fra Filminstituttet, mens DR og TV2 bidrager med 32 mio. kr. Læs mere på www.talentudvikling.dfi.dk