Produktionsleder til Filmværkstedet - vikariat 1 år


Du skal kunne bevare overblikket over 60-70 filmprojekter. Du skal kunne snakke med unge som gamle - erfarne som mindre erfarne filmfolk. Du skal have kendskab til filmproduktion. Du skal vide, hvad der foregår på filmfronten - og du skal også kunne udtænke projekter, der kan styrke udviklingen af dansk filmkunst. Økonomi og budgetter skal du ikke tænke på som et problem. Og så skal du kunne tale og skrive klart og forståeligt.

Læs stillingsopslag på www.dfi.dk/jobs.Der er tale om en fuldtidsstilling, og ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Tiltrædelse 10. marts 2006 eller snarest herefter.

Ansøgning mærket "produktionsledervikar" sendes til Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K, så den er os i hænde senest mandag den 25. januar 2006 kl. 12.00.

Det Danske Filminstitut støtter produktion, distribution og bevaring af dansk filmkunst og filmkultur. Filminstituttet er en statsinstitution under Kulturministeriet. Da Filminstituttet ønsker en ligelig kønsfordeling samt at styrke dets flerkulturelle kompetence opfordres både mænd og kvinder såvel som personer med indvandrer- eller flygtningebaggrund til at søge den ledige stilling. Læs mere om Det Danske Filminstitut på www.dfi.dk.