Projekter til DOX NETWISE søges


Det Danske Filminstitut har i 2006 reserveret midler til initiativet DOX NETWISE, hvor internettet skal indgå som en innovativ del af produktionen og/eller distributionen af dokumentarfilm.

Filminstituttet efterlyser hermed filmprojekter til DOX NETWISE. Projekterne skal - udover at inddrage nettet - udvikle, spejle eller bevæge filmkunsten. Det kan være i en ændring af værkopfattelsen eller i måden og konteksten, som værket møder sit publikum.

Midlerne kan kun søges til projekter, som enten forventes at søge støtte, eller som for nyligt har modtaget produktionsstøtte fra Filminstituttets konsulentordning for kort- og dokumentarfilm eller fra Filmværkstedet.

Støttebeløbet til det enkelte projekt vil blive udmålt på baggrund af projektbeskrivelse og budget. Teknisk støtte fra Filmværkstedet kan indgå efter konkret vurdering.

Den 10. oktober kl. 14.00 afholdes Q&A i Cinemateket, Gothersgade 55, København, hvor man kan høre nærmere om ansøgningsprocedure, bevillinger, udvælgelse af projekter mv.

Der er ansøgningsfrist til midlerne den 26. oktober 2006.

Læs mere om DOX NETWISE på: www.dfi.dk/filmbranchen.