Public Service Puljen: Ansøgningsfrister og orienteringsmøde

Ifølge 'Mediepolitisk aftale for 2011 - 2014' videreføres Public Service Puljen i den kommende aftaleperiode. Puljen øges til 37,5 millioner kroner om året og puljens støttefokus udvides til at omfatte programmer til børn og unge inden for alle genrer samt radioprogrammer. Puljen skal fortsat yde støtte til udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar.

I 2011 er Public Service Puljens ansøgningsfrister:

  • 4. marts
  • 2. maj
  • 22. august
  • 31. oktober

Ansøgningsfristen er alle dage klokken 12.00

Orienteringsmøde

Det Danske Filminstitut afholder et orienteringsmøde om Public Service Puljen tirsdag den 8. februar klokken 15 – 16.30. Mødet holdes i Bio Carl i Cinemateket, Gothersdage 55, 1123 København K.

På mødet vil Public Service Puljen orientere om formål, støttekriterier og støttevilkår, og repræsentanter for TV 2, Viasat, SBS og dk4 vil orientere om deres planer om at søge puljen.

Den reviderede Public Service Pulje er under godkendelse i EU, og der kan ikke gives bindende støttetilsagn før ordningen er godkendt.

Læs mere om Public Service Puljen For yderligere oplysninger

Public Service Puljen
Claus Ladegaard, 4032 6212, clausl@dfi.dk