Rapport om "New approaches for greater diversity of Cinema in Europe"

En nyligt publiceret rapport om større mangfoldighed og diversitet i europæiske biografer bliver præsenteret på en konference i Cannes

Forsker og prof. Thomas Paris offentliggør rapporten: “New approaches for greater diversity of cinema in Europe, Analyses of experiments launched in the context of the Preparatory Action” på en konference i Cannes.

Rapporten er et led i den Preparatory Action, som Europa-Kommissionen har lanceret under titlen: "Circulation of European Films in a Digital Era".

Tid og sted:
16. maj kl. 11:00
The Majestic, Cannes