Reducerede krav til ansøgningsmateriale og løbende rapportering

Filminstituttet gennemfører fra den 1. februar en forsøgsordning med reducerede krav til aflevering af ansøgningsmateriale og løbende rapportering på støtteordningerne for spillefilm, kort- og dokumentarfilm, New Danish Screen og Public Service Puljen.

Forsøgsordningen varer foreløbig i resten af 2010, og erfaringerne vil blive evalueret i forbindelse med den revision af støttevilkårene, der påbegyndes efter vedtagelsen af den næste filmaftale.

Som hovedprincip vil der blive skelnet mellem det materiale, der skal indsendes på ansøgningstidspunktet, og det materiale, der skal indsendes i forbindelse med udformning af støttetilsagn. Derudover bortfalder en række faste dokumentationskrav, og det vil i stedet være muligt for Filminstituttet at rekvirere den pågældende dokumentation, hvis det skønnes nødvendigt.

Der sker ingen ændringer af støttevilkårene, men kun af kravene om dokumentation, og alle støttemodtagere skal i fremtiden skriftligt bekræfte, at de accepterer Filminstituttets støttevilkår samt de vilkår, der er beskrevet i indstillingen af projektet.

Manuskriptstøtte

I forbindelse med ansøgning om manuskriptstøtte skal følgende indsendes:

 • ansøgningsskema, samt eventuelle bilag, fx synopsis eller treatment

I forbindelse med udformning af støttetilsagn skal følgende indsendes:

 • accept af vilkår for støtten

Følgende skal ikke længere indsendes:

 • forfatterkontrakt

Udviklingsstøtte

 • I forbindelse med ansøgning om udviklingsstøtte skal følgende indsendes:
 • ansøgningsskema, dog kun hvis projektet ikke tidligere har modtaget støtte
 • synopsis, treatment, manuskript eller projektbeskrivelse, dog kun hvis projektet ikke tidligere har modtaget støtte
 • udviklingsbeskrivelse
 • tidsplan
 • budget
 • finansieringsplan

I forbindelse med udformning af støttetilsagn skal følgende indsendes:

 • accept af vilkår for støtten

Produktionsstøtte

I forbindelse med ansøgning om produktionsstøtte skal følgende indsendes:

 • ansøgningsskema, dog kun hvis projektet ikke tidligere har modtaget støtte
 • manuskript eller projektbeskrivelse
 • produktionskoncept
 • tidsplan
 • budget
 • finansieringsplan
 • lanceringsplan, gælder kun spillefilm og kort- og dokumentarfilm
 • curriculum vitae for forfatter, instruktør og producer
 • holdliste
 • skuespillerliste

I forbindelse med udformning af støttetilsagn skal følgende indsendes:

 • likviditetsplan, gælder ikke Public Service Puljen
 • koproduktionsaftaler
 • tilbagebetalingsplan, gælder kun spillefilm
 • distributionsaftale, gælder kun spillefilm samt dokumentarfilm med MG
 • accept af vilkår for støtte

Følgende materialekrav bortfalder:

 • instruktørintentioner
 • firmaoplysninger
 • rettighedsaftaler
 • andre indgåede aftaler

Løbende rapportering

Under manuskript, udvikling eller produktion skal producenten:

 • orientere om udviklingens eller produktionens forløb
 • orientere om ændringer i støtteforudsætningerne
 • aflevere en kostrapport ved udbetaling af 1. rate, gælder kun spillefilm
 • aflevere DFI-kreditering til godkendelse

Følgende krav til løbende orientering bortfalder:

 • alle kostrapporter på alle ordninger, med undtagelse af en rapport på spillefilm
 • dagsrapportering

Rater

I forbindelse med de reducerede materialekrav reduceres antallet af rater på spillefilm og på Public Service Puljen.

På spillefilm vil der i forsøgsperioden være fire rater: en rate i forbindelse med accept af vilkårene for støtten og indsendelse af kostrapporten, samt tre rater i forbindelse med godkendelse af PR- og arkivmateriale, ved aflevering af arkivmateriale til filmarkivet og ved godkendelse af produktionsregnskab, jf. 4.8.4 - 4.8.6 i støttevilkårene.

På Public Service Puljen vil der i fremtiden være to rater: en rate ved udformning af støttetilsagn og en rate ved godkendelse af produktionsregnskab.

På kort- og dokumentarfilm og på New Danish Screen er antallet af rater uforandret.

Yderligere dokumentation

Filminstituttet kan på ethvert tidspunkt rekvirere dokumentation for de oplysninger, som producenten i forsøgsperioden ikke er forpligtet til at aflevere. Oplysninger og dokumentation skal på forlangende hurtigst muligt afleveres til Filminstituttet.