Regler for manuskript- og udviklingsstøtte på 60/40-ordningen


Den 1. september 2007 indfører filminstituttet nye regler for at modtage manuskript- og udviklingsstøtte under 60/40-ordningen.

Formålet med manuskript- og udviklingsstøtten er at kvalificere udviklingen af projekter der på et senere tidspunkt ønsker at søge produktionsstøtte fra 60/40-ordningen. Støtten ydes til projekter som formodes at kunne nå et biografpublikum på mindst 175.000.

Såvel manuskriptstøtte som udviklingsstøtte skal søges af et produktionsselskab, og projektet have tilknyttet forfatter, instruktør og producer.

Støtten kan aldrig overstige 60% af udgifterne til manuskript- eller udviklingsforløbet.

Manuskriptstøtte

Der kan søges om støtte til udarbejdelse af et manuskript. Det maksimale støttebeløb er kr. 75.000. Ansøgning om manuskriptstøtte skal indeholde:

synopsis på 6 - 10 sider eller et treatment, indsendes i tre eksemplarer
beskrivelse af manuskriptforløbet
udtalelse fra en distributør på 1 - 2 sider med en begrundet vurdering af filmens publikumspotentiale og markedsmæssige muligheder i forhold til kravet om et biografpublikum på mindst 175.000
præsentation af forfatter, instruktør og producer
tidsplan og budget for manuskriptforløbet

Ansøgningerne om manuskriptstøtte bliver vurderet af to eksterne læsere, og filminstituttets udviklingschef for spillefilm vurderer projektets teknisk-økonomiske bæredygtighed.

Udviklingsstøtte

Der kan søges om udviklingsstøtte på baggrund af et manuskript. Det maksimale støttebeløb er kr. 200.000. Ansøgning om udviklingsstøtte skal indeholde:

færdigt første udkast til manuskript, indsendes i fire eksemplarer
beskrivelse af udviklingsforløbet
udtalelse fra en distributør på 1 - 2 sider med en begrundet vurdering af filmens publikumspotentiale og markedsmæssige muligheder i forhold til kravet om et biografpublikum på mindst 175.000
præsentation af forfatter, instruktør og producer
tidsplan og budget for udviklingsforløbet

Ansøgningerne om udviklingsstøtte bliver vurderet af to eksterne læsere, publikumspotentialet vil desuden blive vurderet af filminstituttets lanceringschef, og filminstituttets udviklingschef for spillefilm vurderer projektets teknisk-økonomiske bæredygtighed.

Generelt

Det er ikke en forudsætning for at søge udviklingsstøtte at projektet har modtaget manuskriptstøtte, og det er ikke en forudsætning for at søge produktionsstøtte at projektet har modtaget manuskript- eller udviklingsstøtte.

Et projekt der har fået afslag kan ikke genansøge. Der kan kun tildeles henholdsvis manuskript- og udviklingsstøtte en gang til hvert projekt.

Støtten følger i øvrigt filminstituttets 'Vilkår for støtte til spillefilm' af 13. maj. 2003.

Der vil være løbende sagsbehandling. Sagsbehandlingstiden forventes at være fire uger.

Næste deadline for ansøgninger om produktionsstøtte under 60/40-ordningen er den 3. september 2007.

Det Danske Filminstitut

Claus LadegaardMarianne Moritzen