Rekordniveau for 60/40-støtter i 2010

Den netop gennemførte 60/40 ansøgningsrunde har budt på ekstraordinært mange kvalificerede ansøgninger. Med pointgivningen på årets tredje 60/40 runde har 4 titler således opnået det udslagsgivende pointtal. Dermed forventer DFI i alt at kunne støtte produktion af 10 spillefilm på ordningen i 2010 mod henholdsvis 5, 7 og 9 i årene 2007-2009.

Dermed sprænger de kvalificerede 60/40 projekter budgetrammen for 2010. DFI's bestyrelse har derfor, efter indstilling fra direktionen, netop overført seks mio. kroner fra den såkaldte 20 % pulje til ordningen og har samtidig overført et tilsvarende beløb til konsulentordningen, der i år forventes at støtte otte spillefilm. Med overførslen af de seks mio. kroner til 60/40 ordningen vil det være muligt at gennemføre støtter til samtlige projekter, der hidtil har kvalificeret sig i 2010.

DFI's bestyrelse har samtidig besluttet at aflyse den planlagte fjerde 60/40 runde i august, da der ikke er yderligere midler til rådighed. DFI's bestyrelse og direktion er opmærksomme på, at aflysningen af fjerde runde kan føre til uhensigtsmæssige produktionsstop hen over den kommende vinter. Det er derfor DFI's hensigt i løbet af efteråret at afholde yderligere én runde efter de kendte 60/40 betingelser, men hvor eventuelle tilsagn først eksekveres primo januar 2011 og for 2011 støttemidler. Et sådant tiltag forudsætter imidlertid accept fra en kommende forligskreds.

For DFI's bestyrelse og direktion udgør ovenstående den mest hensigtsmæssige løsning på de ekstraordinært mange kvalificerede ansøgninger, der indkom på tredje ansøgningsrunde. Samtidig kan det konstateres, at Filmaftalens målsætning om afvikling af tre til fire ansøgningsrunder er opfyldt, og at 2010 bliver det første år i forligsperioden, hvor der støttes flere 60/40 film end konsulentfilm på trods af den ligelige fordeling af midler fra 20 % puljen.