Retningslinier for hold-back i forbindelse med biografdistribution af spillefilm støttet af New Danish Screen/Talentudvikling


New Danish Screen/Talentudvikling har fastlagt retningslinier for hold-back i forbindelse med biografdistribution af spillefilm.

I henhold til Talentudviklingsordningens vilkår kan der kun forhandles hold-back for spillefilm, der har en egentlig distributionsaftale. Det vil sige at et mindre antal biografvisninger ikke berettiger til at få et hold-back.

Såfremt der foreligger en distributionsaftale, skal denne godkendes af Det Danske Filminstitut (DFI), som behandler den under almindelige bestemmelser for spillefilm. Længden af et hold-back bestemmes af følgende faktorer:

1. Filmens finansiering2. Distributionsaftalens omfang

ad 1:
Såfremt filmen er fuldfinansieret af Talentudvikling eller støtten herfra udgør 90% af produktionsbudgettet, kan et hold-back maksimalt udgøre 12 måneder.

Såfremt støtten fra Talentudvikling udgør mindre end 90% af produktionsbudgettet, kan et hold-back forlænges progressivt. Når Talentudviklings støtte udgør 60% eller mindre af produktionsbudgettet, er hold-back 24 måneder.

I alle tilfælde kan det fastlagte hold-back forlanges genforhandlet af Talentudviklings parter med henblik på afkortning under hensyntagen til filmens performance i biograferne.

ad 2:
Distributionsaftalens omfang bruges som regulerende faktor i forhold til ovenstående.
En begrænset distribution, f.eks. 3-6 kopier, vil typisk medføre en forkortelse af de nævnte hold-back perioder.
En mere omfattende distribution, f.eks. 10-20 kopier eller flere vil berettige til maksimale hold-back perioder jf. ovenstående.

Da et kendt hold-back kan være afgørende for en films finansiering, og da der har vist sig en overraskende interesse for at distribuere og medfinansiere film støttet under Talentudviklingsordningen, vil Styreguppen i en række tilfælde være nødt til at tage stilling til hold-back på et tidligere tidspunkt end forudset i de generelle vilkår for ordningen.Læs mere om New Danish Screen/Talentudvikling på www.dfi.dk/filmbranchen.For yderligere oplysninger, kontakt
Henning Camre, 3374 3501, camre@dfi.dkVinca Wiedemann, 3374 3675, vincaw@dfi.dk.