Rettelse: vilkår pr. 1. oktober 2008

De nye vilkår for filmstøtte er gældende fra den 1. oktober 2008.

Nye vilkår for støtte til spillefilm og kort- og dokumentarfilm .

Det Danske Filminstituts bestyrelse har den 27. august vedtaget nye vilkår for støtte til spillefilm og til kort- og dokumentarfilm. Støttevilkårene træder i kraft den 1. oktober 2008. Støttevilkårene findes på www.dfi.dk/filmbranchen