Royalties i relation til DFI vilkår

6.
juli 2004
DFI indførte den 13. maj 2003 nye vilkår for støtte til spillefilm
til erstatning af vilkår af 6. juni 1999.
De nye vilkår definerer "den private investering" anderledes
end de tidligere vilkår. Dette har haft betydning for,
hvordan royalties skal beregnes, og hvornår royalty betalingen påbegynder,
da disse forholder sig til de gamle vilkår.
Det har ikke været Filminstituttets intention at ændre på
royaltyhavernes vilkår i forhold til den enkelte film. Det anbefales
derfor, at beregningen af og starttidspunkt for royalties forholder sig
til de gamle vilkår, indtil der er indgået ny overenskomst mellem
producenterne og royaltyhaverne på dette område.
Jf. de gamle vilkår blev bl.a. tv-stationers investering og regionale
fonde betragtet som privat investering, hvilket ikke længere er
tilfældet.
Det Danske Filminstitut ser frem til indgåelse af nye aftaler, der
forholder sig til de gældende vilkår.
For yderligere oplysninger kontakt:
Lars Feilberg: 2027 7969, larsfe@dfi.dkMarianne Moritzen 3374
3451, mariannem@dfi.dk