Royalties i relation til Filminstituttets støttevilkår

11.
oktober 2004
Filminstituttet udsendte
pr. 6. juli 2004 en nyhed til filmbranchen, som kommenterede forskellen på
definitionen af privatkapitalen i gamle og nye støttevilkår. Herunder
betydningen for beregning af royalty betaling.
Nyheden til filmbranchen
tilbagekaldes hermed. Årsagen er, at Filminstituttet anbefaler at anvende
den gamle beregningsmodel, "indtil der er nået enighed mellem
producenterne og royaltyhaverne".
Nyheden til filmbranchen
er angiveligt blevet tolket som Filminstituttets holdning til
royaltybetaling og kan derfor have haft en uheldig indflydelse på
forhandlingerne mellem parterne, hvilket beklages. Filminstituttet er ikke
part i disse drøftelser og bør derfor afholde sig fra at udtrykke
synspunkter.
Henning Camre11.
oktober 2004