Sagsbehandling af ansøgninger inden for 60/40-ordningen i 2007


60/40-ansøgninger vil fra 2007 blive omfattet af de nye bestemmelser om pointsystem og ansøgningsfrister, jf. Filmaftalen 2007-2010.

Filminstituttet har fastsat følgende tre ansøgningsterminer i 2007:

Mandag den 5. februar 2007
Mandag den 2. april 2007
Mandag den 3. september 2007
Alle dage kl. 12.

Tilskudsmidlerne vil blive fordelt ligeligt mellem de tre terminer.

Den første ansøgningsfrist i februar omfatter ansøgninger vedrørende såvel manus- og projektudvikling som produktion. Støtte til manus- og projektudvikling inden for 60/40-ordningen forudsætter, at ansøgningen indeholder et færdigt førsteudkast til manuskript. Det vil senere blive besluttet, om ansøgninger vedrørende manus- og projektudvikling fremover skal være omfattet af fastlagte terminer.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 8 uger.

Filminstituttet er øjeblikket i færd med at udvikle et pointsystem for 60/40-projekterne og vil i løbet af januar 2007 have et pointsystem klar til vurdering af projekter fra første ansøgningstermin. Filminstituttet vil drøfte den nærmere udformning af pointsystemet med Kulturministeriet og orientere brancheorganisationerne om det nye system. Efter første ansøgningsrunde vil pointsystemet blive evalueret med henblik en eventuel justering af systemet.

Det Danske Filminstitut
Henning CamreClaus Ladegaard