Standardkontrakten mellem producent og DR/TV 2 videreføres indtil nyt aftalegrundlag er på plads

Filminstituttet forventer, at et nyt aftalegrundlag for tv-stationernes filmengagement vil være etableret i første halvdel af 2011. For en god ordens skyld skal Filminstituttet meddele, at frem til et nyt aftalegrundlag foreligger, skal den gældende standardkontrakt lægges til grund for alle aftaler mellem producenter og tv-stationerne om såvel spillefilm som dokumentarfilm.

Parterne skal dog iagttage følgende ændring i tilknytning til tv-stationernes engagement:

  • Pr. 1. januar 2011 har tv-stationernes engagementsbeløb ikke længere kunnet anvendes til investering i filmene.

Indgåede aftaler fra 1. januar 2011 og frem til et nyt aftalekoncept foreligger, vil kunne genforhandles på grundlag af det nye aftalekoncept, såfremt én af parterne ønsker det. Tv-stationens engagementsbeløb i filmen vil dog ikke kunne genforhandles.