Standardkontrakten mellem producent og DR/TV 2 videreføres indtil nyt aftalegrundlag er på plads

Det Danske Filminstitut forventer, at et nyt aftalegrundlag for tv-stationernes filmengagement vil være etableret i første halvdel af 2015.

For en god ordens skyld skal Filminstituttet meddele, at frem til et nyt aftalegrundlag foreligger, skal den gældende standardkontrakt lægges til grund for alle aftaler mellem producenter og tv-stationerne om såvel spillefilm som kort- og dokumentarfilm.

Indgåede aftaler fra 1. januar 2015 og frem til et nyt aftalekoncept foreligger, vil kunne genforhandles på grundlag af det nye aftalekoncept, såfremt én af parterne ønsker det. Tv-stationens engagementsbeløb i filmen vil dog ikke kunne genforhandles.

For yderligere oplysninger

Claus Ladegaard
Områdedirektør for Produktion & Udvikling
Telefon: 3374 3433 / 4032 6212
E-mail: clausl@dfi.dk