Standardkontrakter for DR og TV 2s engagement i dansk film er på plads

Standardkontrakterne for DR og TV 2s engagement i henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm er nu på plads.

De nye standardkontrakter har virkning for alle aftaler mellem DR/TV 2 og producenter, der indgås pr. 1. juli 2008 og derefter. Kontrakterne vedrører DR / TV 2s økonomiske engagement i danske spillefilm og danske kort- og dokumentarfilm. De skal anvendes, såfremt DR og TV 2 ønsker at afregne beløbet i det politisk fastsatte engagementsbeløb, jf. Filmaftale 2007-2010 og Medieaftale 2007-2010.

Standardkontrakten for spillefilm findes på http://www.dfi.dk/filmbranchen