Bekendtgørelsen for modtagere af driftstilskud

Regnskab i forbindelse med driftsstøtte aflægges i henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21/12/2010 samt DFI's vilkår der fremgår af tilsagnet.

Ved driftsstøtte på over kr. 200.000 er det et krav, at regnskabet er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. støttevilkårene og den gældende bekendtgørelse.