Canadisk-dansk ko-udvikling Støttetildelinger

Se oversigt over alle støttetildelinger 

Puljen til canadisk-dansk ko-udvikling har til formål at støtte udvikling af digitale kunstneriske og kulturelle medieprojekter, som er innovative, og som afprøver nye formater og/eller nye måder at møde publikum. Projekterne kræver deltagelse af både en canadisk og en dansk producent.

Sigtet med puljen er at understøtte udviklingen af nye fortælleformer og at skabe samarbejder mellem producenter fra de to lande med henblik på at udveksle erfaring vedrørende udvikling af innovative medieproduktioner. 

Læs mere om Canadisk-dansk ko-udvikling af digitale projekter