DELTAGELSE I INTERNATIONALE FESTIVALER støttetildelinger

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Filminstituttet kan yde støtte til danske films deltagelse på internationale filmfestivaler. Beløbet er et tilsagn, det vil sige en bevilling på et givet beløb.

Støtte til danske films deltagelse på internationale filmfestivaler ydes normalt kun til internationale filmfestivaler, som er prioriterede af Filminstituttet, jf. Filminstituttets vejledende liste over prioriterede internationale filmfestivaler.

Filminstituttet kan desuden yde støtte til aktiviteter, som udbreder kendskabet til og fremmer salget af danske film internationalt, blandt andet ved fælles stande, fælles nordisk promovering, særlige fremstød og andre internationale tiltag ved danske films deltagelse på internationale filmfestivaler, som er prioriterede af Filminstituttet.

Læs mere om deltagelse i internationale festivaler 

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Signe Egemose Agger, signea@dfi.dk.