LANCERING AF KORT- OG DOKUMENTARFILM STØTTETILDELINGER

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Formålet med lanceringsstøtten er at sikre bedst mulig udnyttelse af den enkelte films kulturelle og kommercielle potentiale i Danmark.

Filminstituttet kan yde støtte til lancering og distribution i Danmark af danske dokumentarfilm, dokumentariske projekter, kort fiktion og korte fiktionsprojekter samt udenlandske minorfilm inden for samme genrer produktionsstøttet af Filminstituttet under Konsulentordningen.

Filminstituttet kan desuden yde støtte til lancering og distribution i Danmark af danske dokumentarfilm, dokumentariske projekter, kort fiktion og korte fiktionsprojekter uden produktionsstøtte fra Filminstituttet.

Læs mere om lanceringsstøtten til kort- og dokumentarfilm

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Lone Hey, loneh@dfi.dk.