Norddok STØTTETILDELINGER

Oversigt over samtlige støttetildelinger 

NORDDOK II er en særbevilling på finansloven 2021 på 27,1 millioner kroner for perioden 2022-2024. NORDDOK II er en fortsættelse af NORDDOK I, som i 2019 blev aftalt mellem den danske statsminister, lagmanden på Færøerne og formanden for Naalakkersuisut i Grønland. Det overordnede formål var, dengang som nu, at udbrede viden om Rigsfællesskabet.

NORDDOK II bygger videre på de erfaringer, der er gjort under NORDDOK I. En central nyskabelse er et selvstændigt fokus på netværk og kompetenceopbygning som et prioriteret indsatsområde. Det betyder, at der kan ydes tilskud til initiativer og tiltag, der understøtter den fortsatte udvikling af bæredygtige filmmiljøer i Grønland og på Færøerne. Det sker sideløbende med filmstøtteordningen, der fortsat yder tilskud til dokumentarproduktioner om Rigsfællesskabet.

Læs mere om NORDDOK II

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Charlotte Blaagaard, charlotteb@dfi.dk.