Spillefilm konsulentordningen - støttetildeling voksne og børn & unge 2018

Se oversigt over alle støttetildelinger

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst. 

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud – i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel – fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion.

Læs mere om Konsulentordningen for spillefilm

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Charlotte Blaagaard, charlotteb@dfi.dk.