DELTAGELSE I INTERNATIONALE FESTIVALER 2014

Oversigt over samtlige støttetildelinger.

Festivalstøtte givet til danske projekter og filmrelaterede aktiviteter . Beløbet er et tilsagn, dvs. en bevilling på et givent beløb.
 

Kommentarer eller spørgsmål: signea@dfi.dk