INDKØB AF KORT- OG DOKUMENTARFILM TIL DFI'S DISTRIBUTION - STØTTETILDELINGER 2017

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Filminstituttet kan indkøbe danske og udenlandske kort- og dokumentarfilm af høj kunstnerisk, teknisk - og produktionsmæssig kvalitet, som ikke er produktionsstøttede af Filminstituttet. De indkøbte film distribueres på lige fod med de film, der er støttet af Filminstituttet via Filminstituttets non-kommercielle streamingtjenester: Filmcentralen/Undervisning og Filmstriben/På biblioteket.

Formålet med indkøbsordningen er at fremme oplysning, læring samt kunst- og kulturformidling af høj kvalitet ved udnyttelse af de distributionsrettigheder, Filminstituttet erhverver til de indkøbte kort- og dokumentarfilm.

Læs mere om indkøb af kort- og dokumentarfilm til Filminstituttets distribution

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Nikoline Riget på indkoeb@dfi.dk.