LANCERING AF KORT- OG DOKUMENTARFILM - STØTTETILDELINGER 2015

Oversigt over støttetildelinger 2014 - 2020

Formålet med lanceringsstøtten er at sikre, at den enkelte film drager fuld nytte af sit kulturelle og kommercielle potentiale i Danmark

Filminstituttet kan yde støtte til lancering og distribution i Danmark af danske dokumentarfilm, dokumentariske projekter, kort fiktion og korte fiktionsprojekter både med og uden produktionsstøtte. Filminstituttet støtter også lancering og distribution af udenlandske minorfilm inden for samme genrer, der er produktionsstøttet af Filminstituttet.

Læs mere om lanceringsstøtten til kort- og dokumentarfilm

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Lone Hey, loneh@dfi.dk.
Støttetildelinger fra 2021 findes under konsulentordningen.