Stop for ansøgninger til 60/40-ordningen


Det første halvår af 2006 har budt på et usædvanligt højt antal ansøgninger til 60/40-puljen.
Samtidig er status pr. 1. august, at hele 8 filmprojekter har fået tilsagn om produktionsstøtte.
Det høje antal støtter er en kombination af mange kvalificerede projekter og en række film, der har søgt om mindre filmstøtte end normalt på ordningen. På den måde er det lykkedes at skabe mulighed for det relativt høje antal tilsagn.
Men dermed er puljen for hele 2006 også brugt op.
Puljens størrelse er fastsat af DFI's bestyrelse i forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2006 og afspejler en afvejning af ressourcer mellem konsulentordningen og 60/40-ordningen.
Der er ikke basis for at ændre budgetfordelingen mellem konsulent- og 60/40-ordningen, idet også konsulentstøtteordningen er præget af et højt antal ansøgninger og mange projekter i udvikling.
Derfor kan der ikke gives flere tilsagn om produktionsstøtte i 2006 til 60/40-film.

Da vi samtidig står over for drøftelser om et nyt filmforlig og ikke kender de planer og mål, der skal gælde for de kommende 4 års filmpolitik, har DFI's direktion besluttet at stoppe sagsbehandlingen af 60/40-projekter frem til årsskiftet.
Ansøgninger om udviklingsstøtte vil stadig blive behandlet.
Det sker for at undgå en situation med en stor pukkel af produktionsansøgninger, der alle ønsker støtte i januar 2007, og som skal sagsbehandles, uden at DFI kender rammerne for det nye filmforlig. Samtidig vil en fortsat sagsbehandling af produktionsansøgninger indebære en stor risiko for, at en meget stor del af den årlige 60/40-bevilling vil være disponeret i løbet af januar 2007.
Vi beklager at måtte indføre denne begrænsning, men en kombination af ekstraordinært mange ansøgninger og et nyt filmforlig betyder, at vi ikke ser andre muligheder.

Det Danske FilminstitutJørgen Ramskov