Støtte til distribution af udenlandske film

MEDIA CALL. Europa-Kommissionen har offentliggjort de kommende to ansøgningsfrister for støtteordningen Distribution Selective.

Formålet med ordningen er at gøre europæiske film tilgængelige for et europæisk publikum ved at motivere distributører til at distribuere ikke-nationale film, som ville have svært ved at klare sig på kommercielle markedsvilkår alene.

Med støtteordningen kan europæiske filmdistributører søge om støtte til at distribuere nyere, ikke-nationale, europæiske biograffilm fra de lande, der tilsluttet MEDIA del-programmet.

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister: 1. december 2016, kl. 12 og 14. juni 2017, kl. 12.

Filmens biografpremiere (forpremierer og særvisninger er ikke medregnet) må tidligst ske på ansøgningsdatoen og skal ske inden for 18 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Krav til ansøgere

Grupper bestående af mindst 7 europæiske distributører, som distribuerer film fra andre lande end produktionslandet. Alle grupper skal have en koordinator (filmens slagsagent), som søger på vegne af gruppen.

Det enkelte distributionsselskab skal opfylde følgende kriterier:

  • Selskabet skal have rettighederne til biografdistribution af filmen i sit territorium
  • Være den, som foretager biografdistributionen af filmen i sit territorium
  • Være den, som bærer omkostningerne forbundet med distributionen i sit territorium
  • Skal være registreret og have kontor/ansatte i det land, som tilskuddet gives til

Støtteberettigede film

Ordningen støtter distribution af europæiske film uden for produktionslandet, som opfylder følgende kriterier:

  • Filmen skal overvejende være produceret af en eller flere producenter, som er etableret i et af de europæiske lande, der deltager MEDIA del-programmet, og den skal være produceret med betydelig deltagelse af branchefolk fra disse lande.
  • Filmen skal være en nyere fiktions-, animations- eller dokumentarfilm af mere end 60 minutters varighed
  • Filmen må ikke bestå af alternativt indhold (operaer, koncerter, opførelser osv.) eller reklamer
  • Filmens første copyright må ikke være blevet fastslået tidligere end år 2014
  • Film fra Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og UK må højest have et produktionsbudget på 10 mio. EUR

Støttebeløb

Det samlede disponible budget for støtteordningen i udgør 9.750.000 EUR. Ca. 25 % af budgettet er øremærket film med et budget under 3 mio. EUR. Der tildeles faste støttebeløb baseret på det antal 'screens' (kopier/biografssale) filmen vises i samt i hvilket land. Skemaet findes i retningslinjerne s. 16.

Danmark er i gruppe 2, hvor de faste summer ser således ud:

1-2 kopier
4.500 EUR
3-7 kopier
8.8000 EUR
8+ kopier
15.500 EUR
15+ kopier
21.300 EUR
25+ kopier
31.600 EUR

Skemaet viser det maksimale tilskud, som estimeres på grundlag af filmens planlagte kopi-antal i den første lanceringsuge.

Udregningen af det endelige tilskudsbeløb baserer sig på de opnåede resultater i biografen og kan derfor blive nedjusteret efter den endelige afrapportering.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Identification Code), som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgning sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for 'Distribution Selective Scheme' i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommissionens hjemmeside (find link i højrespalten).

Ved tekniske spørgsmål vedrørende ansøgningen kontakt da EACEA helpdesk, eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 3 399 0705.