Støtte til distributionsinitiativer

NY STØTTEORDNING. Det Danske Filminstitut har etableret en ny støtteordning, der skal give et dansk publikum endnu flere muligheder for at opleve danske kort- og dokumentarfilm.

Formålet med støtteordningen er at styrke distribution og formidling af danske kort- og dokumentarfilm til et dansk publikum og samtidig fremme innovative og langsigtede distributionsinitiativer, der omfatter flere film.

Louise Haugstrup Jensen, lanceringskonsulent på Det Dansk Filminstitut, siger om den nye ordning:

"Vores ambition er at skærpe allerede eksisterende distributionsinitiativer – og især animere til nye, der kan bringe danske kort- og dokumentarfilm ud til publikum i endnu flere relevante sammenhænge. Ved at støtte unikke og langsigtede distributionsinitiativer omfattende flere film er det målet med den nye ordning at understøtte stærke 'paraplyinitiativer', som udnytter synergien mellem filmene."

Støtteordningen er rettet mod både kommercielle og ikke-kommercielle initiativer og vil for eksempel kunne støtte VOD-distribution eller serier af film- og foredragsarrangementer.

Der kan søges om både projektstøtte og driftsstøtte. Ansøgninger om projektstøtte behandles løbende, mens ansøgning om driftsstøtte sker ved ansøgningsrunder. Næste ansøgningsfrist er den 3. november for støtte til drift i 2015.

Læs mere om den nye støtteordning og find ansøgningsskema under Distributionsinitiativer for kort- og dokumentarfilm.

For yderligere information, kontakt:

Steffen Andersen-Møller
Områdedirektør
Publikum & Formidling
sam@dfi.dk
Tlf. 2023 9103

Louise Haugstrup Jensen
Lanceringskonsulent
Kort- og dokumentarfilm
louisehj@dfi.dk
Tlf. 5125 5137