Støtte til filmfestivaler

MEDIA CALL. Europa-Kommissionen har offentliggjort de kommende to ansøgningsfrister for støtte til filmfestivaler.

Hensigten med denne støtteordning er at støtte initiativer, som viser og fremmer en mangfoldighed af europæiske audiovisuelle værker samt aktiviteter, der sigter mod at øge publikums viden om og interesse for europæiske audiovisuelle værker.

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister i dette call:

24. november 2016, kl. 12 – gælder aktiviteter, som påbegyndes mellem den 1. maj 2017 og 31. oktober 2017.

27. april 2017, kl. 12 – gælder aktiviteter, som påbegyndes mellem den. 1. november 2017 og 30. april 2018.

Aktionsperioden begynder otte måneder inden datoen for påbegyndelsen af aktiviteterne og slutter fire måneder efter denne dato. Aktionerne kan højest vare 12 måneder.

Krav til ansøgere

Kun ansøgninger fra europæiske organisationer, der er etableret i eller ejes af indbyggere i lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet og som arrangerer audiovisuelle festivaler i disse lande, accepteres. Europæiske organisationer inkluderer: private virksomheder, almennyttige organisationer, foreninger, stiftelser, kommuner/byråd etc.

Støtteberettigede projekter

Støtten ydes til initiativer, som viser og promoverer en mangfoldighed af europæiske audiovisuelle værker. Det er et krav, at:

 • Minimum 70% af festivalens programindhold, eller mindst 100 spillefilm (eller 400 kortfilm), som vises under festivalen, kommer fra lande, som deltager i MEDIA delprogrammet
 • Af disse film skal mindst 50% være ikke-nationale og mindst 15 MEDIA-lande skal være repræsenteret

Der vil i bedømmelsen af ansøgningerne bl.a. blive lagt særligt vægt på festivalens publikumsstørrelse, at aktiviteterne er publikumsopsøgende, og at de fremmer og udbreder Europas kulturelle og geografiske mangfoldighed (gerne ved brug at digitale teknologier og værktøjer). Læs mere i retningslinjernes punkt. 4.

  Støttebeløbets størrelse

  Det samlede budget for støtte til festivaler er 2,9 mio. EUR, som fordeles i klumpsummer på mellem 19.000 – 75.000 EUR. Støttebeløbets størrelse bestemmes ud fra antallet af europæiske film, som vises på den enkelte filmfestival. Fire kortfilm udgør én spillefilm.

  For alle filmfestivaler (undtagen kortfilmfestivaler) udregnes støttebeløbene ud fra følgende skema:

  Antal europæiske film
  Klumpsum i EUR
  <40 europæiske film
  27.000
  40-60 europæiske film
  35.000
  61-80 europæiske film 
  41.000
  81-100 europæiske film
  46.000
  101-120 europæiske film
  55.000
  121-200 europæiske film
  63.000
  >200 europæiske film
  75.000

  For kortfilmfestivaler udregnes støttebeløbene ud fra følgende skema:
  Antal europæiske film
  Klumpsum i EUR
  <150 europæiske film
  19.000
  150-250 europæiske film
  25.000
  >250 europæiske film
  33.000

  Ansøgningsprocedure

  Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

  Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen.

  Vejledning til ansøgning

  Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til filmfestivaler i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

  Ved spørgsmål til retningslinjerne kontakt da Creative Europe Desk Danmark.

  Ved spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen for dette call kontakt da: EACEA-MEDIA-FESTIVALS@EC.EUROPA.EU

  Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:

  Help Desk, Europa-Kommissionen
  E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
  Telefon: +32 2 299 0705