Støtte til lancering og distribution af kort- og dokumentarfilm

Det Danske Filminstitut ønsker en styrket dialog med branchen omkring lancering og distribution af de danske kort- og dokumentarfilm. Fremover skal alle producenter, der søger Filminstituttet om produktionsstøtte til kort- og dokumentarfilm, derfor aflevere en foreløbig lancerings- og distributionsplan.

Dette skal skabe en tættere og løbende dialog samt en tidlig forventningsafstemning om det enkelte projekts distributions- og lanceringspotentiale. Pr. 1. juni vil dette skema være afleveringspligtigt bilag i alle produktionsansøgninger til kort og dokumentarfilm.

Skemaet kan hentes på Filminstituttets webside: www.dfi.dk/filmbranchen.