Støtte til online distribution

MEDIA CALL EACEA 28/2015. "Online Distribution" støtter transnational markedsføring, branding og distribution af europæiske audiovisuelle produktioner på alle platforme, som ikke er biografplatforme. Ordningen skal fremme nye distributionsformer, som er med til at skabe nye forretningsmodeller.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Deadline: 17. september 2015 kl. 12:00.
Aktiviteten skal påbegyndes d. 1.1.2016 og afsluttes d. 31.12.2016. Aktiviteten kan højst vare i 12 måneder.

Hvad støttes?

Ordningen støtter tre typer aktiviteter, men det er i 2015 kun muligt at søge om støtte til Aktivitet 2 og 3. Tilskudsmodtagere, som allerede har en FPA aftale i perioden 2014-2016, kan søge støtte til 2. års aktiviteter for Aktivitet 1.

Aktivitet 1. Støtte til VOD-tjenester, som fremmer tilgængeligheden og synligheden af europæiske audiovisuelle værker. Næste mulighed for at søge støtte til 3-års FPA aftale kendes endnu ikke.

Aktivitet 2. Støtte til oprettelse af online filmpakker
Støtte til aktiviteter, som består i at sammensætte og levere digitale pakker bestående af europæiske audiovisuelle værker. Målsætningen er at forbedre adgangen til og synligheden af disse værker særligt på VOD-tjenester i lande, hvor værkerne ikke allerede er tilgængelige på online distributionsplatforme.

Følgende kriterier skal opfyldes:

  • Pakkerne skal bestå af minimum 20 europæiske audiovisuelle værker (fiktion, animation, kreative dokumentarer, inklusiv spillefilm, tv-film eller serier, som er godkendt som europæiske)
  • Pakkerne skal indeholde film fra mindst 5 lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet og repræsentere mindst 5 forskellige EU-sprog
  • Hver enkelt film i pakken skal være tilgængelig på eksisterende VOD-tjenester i mindst 5 lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet

Aktivitet 3: Støtte til innovative multiplatform udgivelser
Støtte til nyskabende multiplatform-lanceringer af en eller flere europæiske film* i mindst to lande, som deltager i Media-delprogrammet. Projekterne skal udforske de øgede synergieffekter mellem forskellige platforme og begrænsninger i de eksisterende lanceringsvinduer i de forskellige lande. Kerne i projektet bør være en VOD-lancering og simultanlancering (eller semi-simultan) af de samme film i flere andre europæiske territorier på et bredt udvalg af forskellige digitale distributionsplatforme (festivaler, biografer, tv, dvd, etc.). Projekterne skal have som målsætning at udvikle nye forretningsmodeller og der kræves desuden detaljerede planer for, hvordan man vil kommunikere og benytte projektets resultater.

*Europæiske film: fiktion (inkl. animation) eller dokumentar med en længde på mindst 60 min., som er godkendt som europæiske.

Hvem kan søge?

Støtteordningen er åben for enheder (private selskaber, non-profit organisationer, foreninger, stiftelser, kommuner, etc.), som er etableret i og ejet af indbyggere fra lande, der deltager i MEDIA del-programmet. Privatpersoner kan ikke søge om støtte.

Hvor meget kan man søge?

Tilskuddet er budgetbaseret og baseret på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige:
60% af det totale budget for aktivitet 2
50% af det totale budget for aktivitet 3

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. Man kan hente en brugervejledning i e-formen på hjemmesiden.

Find ansøgningsskemaer og retningslinjerne i deres helhed.