Støtte til tekstning af faktuelle indholdsbiblioteker

CALL CNECT/343971. Støtte til udviklingen af nye undertekstede versioner af udvalgte faktuelle tv-programmer med henblik på at fremme formidlingen af kulturelt indhold i Europa.

Ansøgningsfrist: 30. september 2015 kl. 12.

Aktiviteten skal påbegyndes d. 1.1.2016 og afsluttes senest d. 31.12.2017.

Mål og beskrivelse

Formålet med projektet er, at afprøve innovative strategier for levering af tekstede versioner af eksisterende tv-programmer for at lette den tværnationale online formidling af faktuelt kulturelt indhold i Europa.

Projektet skal teste merværdien af undertekstning for online distributionen af faktuelt kulturelt tv-indhold i en række europæiske territorier.

Specifikke krav til ansøgere og projekter

For at være støtteberettiget skal projekter komme fra ansøgere, som tilbyder en ikke-lineær audiovisuel medie- eller webtjeneste med et eksisterende udbud af faktuelt audiovisuelt indhold på mindst 300 timer, som skal stilles til rådighed på mindst to yderligere officielle EU-sprog gennem tekstning.

I denne sammenhæng defineres faktuelt audiovisuelt indhold som non-fiktion af stor kulturel værdi. Tjenester som fokuserer på spillefilm, tv-fiktion, animation, let underholdning, sport, nyheder og aktualitetsprogrammer støttes ikke.

Tjenesten skal desuden have et eksisterende publikum i oprindelseslandet og allerede være tilgængelig i de områder, som målrettes med nye undertekstede indholdstilbud.

Enkeltpersoner er ikke støtteberettigede.

Læs retningslinjerne i deres helhed og find ansøgningsskemaer.