Støttevilkår justeres

Filminstituttet justerer vilkår for alle støtteordninger.

I henhold til de hidtil gældende vilkår for alle støtteordninger, godkender DFI ikke, at der i projekternes regnskabsfase medtages overskridelser af de af DFI godkendte budgetters fastsatte omkostninger til interne lønninger, jf. f.eks. "Vilkår for støtte til spillefilm" pkt. 4.12.8.

Det bliver nu ændret. Fremover kan DFI godkende, at interne lønninger medtages i det endelige regnskab, herunder overskridelser i forhold til det af DFI godkendte budget, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

  • afholdelse af udgifterne til de interne lønninger har været nødvendige, relevante for og direkte henførbare til projektet,
  • de interne lønninger løbende har været registreret i et dokumentationssystem, 
  • og revisor kan godkende ovennævnte forhold

Baggrunden for vilkårsjusteringen er et ønske om at imødekomme et behov hos produktionsselskaberne for at kunne opnå godkendelse hos DFI af overskridelser på de budgetterede omkostninger til interne lønninger.