Talentdok


Talentdok-ordningen blev igangsat som en særlig forsøgsordning i november 2004 med en bevilling på i alt 10 mio. kr.

Ordningen har bevilget produktionsstøtte til 10 talentdok-film og udviklingsstøtte til yderligere 6 projekter.
Imidlertid er bevillingen ved at være brugt op, og Filminstituttet har derfor besluttet at stoppe for yderligere bevillinger til produktionsstøtte i 2006.

De resterende midler vil i stedet blive brugt på nye ansøgninger om udvikling. På den måde håber DFI at kunne holde en række udviklingsforløb i gang frem til det nye Filmforlig, der vil afklare fremtiden for Talentdok-ordningen.

De projekter, der har - eller vil få - tildelt udviklingsstøtte, må derfor afvente en afklaring af, om ordningen videreføres. Alternativt må projekterne genansøge indenfor den almindelige konsulentordning.For yderligere oplysninger: Det Danske FilminstitutMalene Flindt Pedersen, 3374 3449, malenefp@dfi.dk.