TalentDok: Talentudvikling inden for dokumentarfilm19. november
2004
Filminstituttet har til talentudvikling inden for dokumentarfilm afsat
10 millioner kr. frem til udgangen af 2006. Der er tale om et
tidsbegrænset initiativ, som vil blive forvaltet som en forsøgsordning
inden for kort- og dokumentarfilmområdet. Ordningen, der kaldes TalentDok,
træder i kraft den 22. november 2004.
Hovedformålet med TalentDok er at bygge bro mellem manifesterede
talenter og filmbranchen. Talenterne skal udfordres i professionelle
rammer, så de hurtigere og sikrere bliver en del af den etablerede
branche. Samtidig får den professionelle branche nye muligheder for en
fokuseret talentpleje med fremtidsperspektiver.
Ansøgning om støtte fra TalentDok kan kun ske som team. Et team skal
som minimum bestå af en instruktør og en producer. Omdrejningspunktet for
samarbejdet skal være et filmprojekt, som ansøgerne ønsker at udvikle og
realisere sammen.
Ordningen vil prioritere projekter, som forholder sig til en
dokumentarisk filmtradition. Helst projekter af kortere varighed med
overskuelige produktionsforløb. Vejen fra udvikling til færdig film skal
være kort, så projekterne kan bevare fremadrettet energi og perioder med
"finansieringsdødvande" undgås.
Støtte til projektet vil være delt i to: Støtte til en obligatorisk
udviklingsfase kan efterfølges af støtte til en potentiel produktionsfase.
Der sigtes mod udvikling af op til 15 projekter og produktion af ca. 10 af
disse.
Udvikling støttes med maks. 150.000 kr., produktion med maks. 750.000
kr. De økonomiske vilkår for TalentDok er i øvrigt i store træk de samme
som Talentudvikling for fiktionsfilm. Der forventes et mindre økonomisk
engagement fra producenterne og en accept af minimumsaflønning fra
filmarbejderne.
Ordningen har løbende sagsbehandling. Ansøgninger behandles samlet af
filmkonsulenterne Bodil Cold-Ravnkilde, Dola Bonfils, Morten Hartkorn og
udviklingschef Henrik Veileborg.
Mere information om vilkår og obligatorisk ansøgningsskema findes på
DFIs websted:
Vilkår: www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=21920Ansøgningsskema: www.dfi.dk/dfi/filmstoette/skemaer/ansform_talentdok_nov04.doc
For eventuelle spørgsmål, kontakt venligst
Det Danske FilminstitutHenrik VeileborgUdviklingschef, kort- og
dokumentarfilmTlf. 33 74 34 49henrikv@dfi.dk