Talentudvikling for kort- og dokumentarfilm


18.
december 2003
Filminstituttet har for
perioden 2003-2006 ekstraordinært afsat en pulje på 4.000.000 kr. til
talentudvikling for dokumentarfilm.
Puljens størrelse giver
ikke anledning til oprettelse af en selvstændig støtteordning med egen
kunstnerisk leder. I stedet er det planen, at puljen vil blive disponeret
i et samarbejde mellem kort- og dokumentarfilmområdets filmkonsulenter og
udviklingschef.
Retningslinjerne for
puljens anvendelse vil efter planen blive offentliggjort medio februar
2004. Der sigtes mod bevilling af midlerne med to til tre frister inden
for perioden.
Første ansøgningsfrist
vil være foråret 2004, hvorefter filmkonsulenterne Bodil Cold-Ravnkilde,
Morten Hartkorn og Dola Bonfils vil behandle ansøgninger om
talentudvikling i samarbejde med udviklingschef Henrik
Veileborg.
Eventuelle spørgsmål kan
rettes til
Det Danske
FilminstitutUdviklingschef Henrik VeileborgTelefon 33 74 34
49