Teknisk justering af standardkontrakter

Standardkontrakterne for henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm forefindes nu med mindre tekniske justeringer.

  • Der er indføjet en mulighed for at angive et eventuelt bidrag fra DR eller TV 2 til filmens udvikling forud for standardkontraktens indgåelse. Bidraget bør angives, da det medregnes i de politisk fastsatte engagementsbeløb for henholdsvis DR og TV 2 i henhold til Medieaftale 2007-2010 og Filmaftale 2007-2010.
  • Finansieringsoversigten er justeret, således at der sker en automatisk beregning af filmens samlede finansiering.
  • Der er foretaget andre mindre tekniske justeringer så som fast format i datofelter og beløbsfelter.
Standardkontrakten for spillefilm findes på http://www.dfi.dk/filmbranchen