Teknisk leder til Filmværkstedet og FILM-X (genopslag)Vi søger en person, som både elsker mennesker og teknik - særligt IT. Den tekniske leder skal sikre, at de bevilgede filmprojekter kan støttes med velfungerende produktionslinier indenfor filmoptagelser, klip, lyd, web og visuelle effekter. Jobbet rummer store udviklingsmuligheder i et spændende arbejdsmiljø.
Arbejdsopgaver
Holde sig ajour med den tekniske udvikling indenfor filmproduktion og computere således at der kan udarbejdes en investeringsplan for Filmværkstedet og FILM-X i samarbejde med daglig leder

Sikre at produktionslinierne fungerer og bliver opdateret
Sikre at bookingsystemet virker og at alt udstyr er registreret
Vejlede i brugen af udstyret
Udføre simpel vedligeholdelse af udstyr
Forhandle priser med leverandører
jobbet har ligheder med IT-supporter og systemadministrator

Teknik
Formaterne HDCAM og HDV, AVID Mediacomposer, AVID DS Nitris, EditShare, ProTools HD, 3dmax, Maya, XSI, et større servermiljø, bookingsystemet Farmers Wife og databasen FileMaker. FILM-X består af 4 studier og animationsstande koblet sammen i et netværk.

Tiltrædelse snarest muligt. Ansættelse i henhold til relevant overenskomst mellem Finansministeriet og faglig organisation. Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til leder af Filmværkstedet på tlf. Prami Larsen 3374 3484. Nærmere oplysninger om Filmværkstedet kan læses på www.filmworkshop.dk.

Ansøgning mærket 'Teknisk leder' sendes til: Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K og skal være instituttet i hænde senest 11. april 2007 kl. 12. Det Danske Filminstitut opfordrer alle kvalificerede til at søge den ledige stilling - uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold. Læs mere om Det Danske Filminstitut på www.dfi.dk.