Torsdagspitch 2012

Filminstituttet inviterer igen i 2012 til Torsdagspitch. Ved to arrangementer kan instruktører og manuskriptforfattere pitche ideer til spillefilm. De mest lovende ideer vil modtage en ideudviklingsstøtte på 30.000 kroner.

Arrangementerne afholdes:

Torsdag den 26. april 2012
med deadline for ansøgning torsdag den 19. april kl. 12

Torsdag den 27. september 2012 - AFLYST
med deadline for ansøgning torsdag den 20. september kl. 12

Formålet er at støtte udviklingen af originale ideer til spillefilm ved at støtte ide- og manuskriptudviklingen på et tidligt tidspunkt. Initiativet henvender sig til instruktører og manuskriptforfattere, der er en del af den professionelle filmbranche, og det er ikke et krav, at der er tilknyttet en producent på pitchtidspunktet.

Pitchen kan denne gang foregå til én af de tre spillefilmkonsulenter Steen Bille, Kim Leona eller Rasmus Horskjær.

Pitchen består af en forberedt fremlæggelse på 10 minutter og en uddybende diskussion. Filminstituttet har fået udarbejdet en pitchvejledning, som indeholder gode råd om at pitche.

Tilmelding sker på tilmeldingsskemaet med angivelse af projektets titel, kort synopsis, præsentation af den eller de personer der skal pitche, samt ønsket dato for pitch og konsulent. Hvis antallet af tilmeldte overstiger det mulige antal pitch, vil der blive foretaget en prioritering. Ansøgere kan forvente svar mandagen før hver pitch dato.

Senest en uge efter vil den eller de, som har pitchet få at vide, om ideen får en ideudviklingsstøtte på 30.000 kroner. Støtten gives som manuskriptstøtte til den eller de personer, som er projektets skrivende kræfter.

Ideudviklingsstøtten skal resultere i en udvidet synopsis eller et treatment og skal afleveres senest en måned efter, at støtten er bevilget.

Herefter kan projektet søge manuskript-, udviklings- eller produktionsstøtte, og det står ansøgeren frit at afgøre, om vedkommende vil gå videre med projektet og i givet fald hvilken støtteordning og hvilken konsulent, der skal ansøges om videre støtte.

Tilsagn om støtte indebærer ikke tilsagn om efterfølgende udviklings- eller produktionsstøtte.

Pitchvejledning
Tilmeldingsskema

For yderligere oplysninger:

Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, 4032 6212, clausl@dfi.dk
Marianne Moritzen, 40463757, mariannem@dfi.dk