Torsdagspitch - kom og pitch din idé til en spillefilm!

Formålet er at fremme udviklingen af originale ideer til spillefilm ved at støtte manuskriptudviklingen på et tidligt tidspunkt. Det er samtidig hensigten at afprøve andre måder at ansøge og kommunikere med Filminstituttet på.

Pitchene afholdes torsdage i foråret:

  • 16. april (fuldt booket)
  • 7. maj (fuldt booket)
  • 28. maj (fuldt booket)
  • 4. juni
  • 11. juni (fuldt booket)
  • 18. juni
Det vil være muligt at pitche ideer til spillefilm, som senere vil kunne søge manuskript-, udviklings- eller produktionsstøtte på enten konsulentordningen eller 60/40-ordningen.

Initiativet henvender sig til instruktører og manuskriptforfattere, som er en del af den professionelle filmbranche i Danmark. Det har ingen betydning, om der er tilknyttet en producent på pitchtidspunktet.

Tilmelding sker på tilmeldingsskemaet (word) med angivelse af projektets titel, dato for pitch og en kort præsentation af de personer, der skal pitche. Tilmelding skal ske senest en uge før datoen for den pågældende pitch.

Pitchen består af en forberedt fremlæggelse på 10 minutter og en uddybende diskussion på 10 minutter. Filminstituttet har fået udarbejdet en pitchvejledning (word), som indeholder gode råd om at pitche. Pitchen sker til filmkonsulent Kasper Leick. Desuden deltager udviklingschef for spillefilm Marianne Moritzen.

Senest en uge efter vil den eller de, som har pitchet få at vide, om de får en ideudviklingsstøtte på 30.000 kroner. Støtten gives som manuskriptstøtte til den eller de personer, som er projektets skrivende kræfter. Der er mulighed for at give 15-20 ideudviklingsstøtter i forbindelse med de fire pitch.

Ideudviklingsstøtten skal resultere i en udvidet synopsis eller et treatment og skal afleveres senest en måned efter, at støtten er bevilget. I den periode er det muligt at diskutere projektet med Kasper Leick. Afslutningsvis vil han rådgive ansøgeren om projektets fremtidsmuligheder.

Herefter kan projektet søge manuskript-, udviklings- eller produktionsstøtte under konsulentordningen eller under 60/40-ordningen, og det står ansøgeren frit at afgøre, om vedkommende vil gå videre med projektet og i givet fald hvilken støtteordning og hvilken konsulent, der skal ansøges om videre støtte.

Pitchvejledning (word)
Tilmeldingsskema (word)

For yderligere oplysninger:

Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, 4032 6212, clausl@dfi.dk
Kasper Leick, 4123 1901, kasperl@dfi.dk