TV Programming – ny ansøgningsfrist i 2017

NY FRIST. 2. ansøgningsfrist for dette call er ændret fra 25. til 30. maj 2017. Retningslinjerne er uændrede.

Formålet med EU's støtte til produktionen af tv-programmer er at hjælpe uafhængige europæiske produktionsselskaber til at producere tv-programmer af høj kvalitet og med europæisk og internationalt distributionspotentiale.

Ansøgningsfrister

Der er to ansøgningsfrister: 24. november 2016 kl. 12:00 og 30. maj 2017 kl. 12:00.

Støtteansøgningen skal være indsendt på datoen for første optagelsesdag (principal photography).

Krav til ansøgere

Støttepuljen kan søges af uafhængige europæiske produktionsselskaber, som er etableret i og ejes af indbyggere i et land, som deltager i MEDIA del-programmet. Selskabet skal kunne dokumentere, at de ejer rettighederne til projektet eller, i tilfælde af en koproduktion, er hovedproducent på projektet.

Krav til projekter

Støtteberettigede ansøgere kan søge støtte til projekter, der primært er tiltænkt og produceret til tv:

  • Dramaproduktioner (enkeltstående eller serier) af en samlet varighed på minimum 90 min., herunder også 'sequels' samt 2. og 3. sæsoner af en eksisterende dramaserie.
  • Animation (enkeltstående eller serier) på minimum 24 min. (2., 3. eller efterfølgende sæsoner kan ikke opnå støtte)
  • Kreativ dokumentar (enkeltstående eller serier) på minimum 50 min. (2., 3. eller efterfølgende sæsoner kan ikke opnå støtte)

Enkeltstående afsnit af en serie kan ikke støttes separat. Projekterne skal være forhåndssolgt til minimum 3 broadcastere/tv-selskaber fra 3 forskellige europæiske lande, som deltager i MEDIA del-programmet. Med broadcastere menes både linære broadcastere og on demand platforme (læs retningslinjerne s. 8 for en præcis definition). Hovedandelen af de selskaber, som er involverede i produktionen skal være baserede i Europa ligesom hovedandelen af de, som medvirker i produktionen skal være europæiske indbyggere. Desuden skal 50 % af finansieringen (eksterne kilder) være bekræftet på ansøgningstidspunktet, og 50 % af det totale produktionsbudget skal komme fra lande, der deltager i MEDIA del-programmet.

Støttebeløb

Den samlede pulje for støtte til produktionen af tv-programmer i 2017 er på 12.5 mio. EUR.

  • For drama- og animationsproduktioner kan tilskuddet ikke overstige 500.000 EUR eller 12,5 % af de totale produktionsudgifter.
  • Kun i forbindelse med første sæsoner af koproducerede tv-dramaserier på mindst 6 afsnit à minimum 45 min. og med et samlet produktionsbudget på minimum 10 mio. EUR kan der søges om tilskud på op til 1 mio. EUR eller 10 % af de totale produktionsudgifter. Serien skal være en koproduktion mellem mindst to lande, som deltager i MEDIA del-programmet
  • Kreative dokumentarfilm kan maksimalt støttes med 300.000 EUR eller 20 % af de totale produktionsudgifter

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum. Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjerne.

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m., og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. I støtteordningen for TV Programming skal der i tillæg til den elektroniske ansøgning indsendes en pakke med dokumenter pr. post, dette skal ske senest inden for to uger efter ansøgningsfristen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for 'Support for TV Programming' i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger mm. findes på EU-Kommissionens hjemmeside (find link i højrespalten).

Ved spørgsmål kontakt da Creative Europe Desk Danmark.