Udvikling af europæiske computerspil 2017: Her er de danske støtteresultater

To ud af syv danske ansøgere modtager MEDIA-støtten ”Support of European Video Games 2017” – en støtte der går til at udvikle narrative computerspil.

Klassefilm og Portaplay modtager støtten for projekterne EAT TO MEET (Klassefilm ApS) og BROKEN LINES (Portaplay ApS) med et samlet støttebeløb på 265.000 EUR, som svarer til godt 1,9 mio. kr.

Støtten gives til udviklingen af computerspil med narrativ karakter, og tildeles med formålet om at fremme europæiske og internationale koproduktioner i spilbranchen.

Med en succesrate til Danmark på 29 % synes der at være tale om høj konkurrence i dette års støtterunde, hvilket også viser sig af de samlede tal, hvor kun 32 ud af de i alt 146 ansøgte projekter har modtaget støtten.

Se den samlede liste over støttetildelingerne af "Support for Development of European Video Games 2017" (EACEA/22/2016).