Udviklingsstøtte fra Public Service Puljen

Public Service Puljen aflyser syvende ansøgningsrunde om produktionsstøtte på grund af for få midler. I stedet anvendes resterende midler til udviklingsstøtte. Ansøgning kan ske fra den 6. september.

Public Service Puljen har i løbet af juni behandlet en række ansøgninger til produktionsstøtte, som er indsendt i forlængelse af tidligere støttede udviklingsprojekter. Status er, at der resterer to millioner kroner i puljen, som skal anvendes i resten af 2010.

Vi har vurderet at beløbet er for lille til at gennemføre en syvende ansøgningsrunde om produktionsstøtte, og vi har i stedet besluttet at de resterende midler anvendes til udviklingsstøtte.

Public Service Puljen

Public Service Puljen er en del af medieforliget 2011-2014, hvor der er afsat 37,5 mio. kr. om året.

Public Service Puljens formål er at støtte udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar. Puljen støtter original og nyskabende tv-produktion og skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.

Med den nye aftale er det nu også muligt at søge midler til børn og unge samt til til at lave radio.

En enkelt tv-station kan højst modtage 50% af midlerne.

Det er derfor muligt fra den 6. september at ansøge Public Service Puljen om udviklingsstøtte til projekter, der påtænker at søge produktionsstøtte efter den 1. januar 2011.