Udviklingsstøtte til spil

Creative Europe tilbyder udviklingsstøtte til kommercielle spil - fra 10.000 EUR - 150.000 EUR

Næste ansøgningsfrist for udviklingsstøtte til spil er 26. marts 2015 kl 12.00. Denne pulje henvender sig til spilvirksomheder, der har eksisteret minimum 12 måneder, og som kan bevise en solid erfaring. Der gives støtte til narrative spil - uanset platform eller distributionsform. Spillet skal være kommercielt.


Download retningslinjer for ansøgning


Hvor meget kan man søge om?

1)      Konceptudvikling – € 10.000 - 50.000 - Defineres som aktiviteter som leder frem til et spilbart koncept. 

2)      Projektudvikling - € 10.000 - 150.000 - Defineres som aktiviteter som leder frem til en færdig udviklet spilbar prototype.

Tilskuddet fra Creative Europe kan ikke overstige 50% af projektets totale støtteberettigede udviklingsomkostninger.


Hvordan søger man?
Alle ansøgere skal registrere sig i den nye Participant Portal og modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som man skal bruge til den elektroniske ansøgning. I portalen lagers oplysningerne om selskabet, men profilen kan opdateres løbende. Man kan dermed bruge samme profil, næste gang man ansøger.

Ansøgere skal udfylde en E-form, som skal udfyldes på engelsk eller fransk. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og disse skal ikke længere sendes i papirform med posten. Ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på ansøgningsdatoen. Man kan hente en brugervejledning i e-formen på hjemmesiden. 
Hvad er det samlede budget for støtteordningen?

Total budgettet for tilskud til udvikling af spil for 2015 € 2,5 millioner.


Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ansøgere modtager en bekræftelse pr email, når ansøgningen er modtaget. Svar på støttetilsagn kommer ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen.

Efter ansøgerne er blevet informeret, offentliggøres resultaterne på EU Kommissionens hjemmeside og her på Creative Europe Deskens hjemmeside.


Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointantal Ansøgerne med de højest antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointsystemet er beskrevet i retningslinjerne. 

Læs mere om ordningen på EUs egne sider