Udviklingstøtte til enkeltprojekter

MEDIA CALL. Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de næste to ansøgningsfrister for støtte til 'Single Project Development'.

Formålet med støtteordningen 'Single Project Development' er støtte uafhængige europæiske producenter, som ønsker at udvikle fiktions-, animations- og kreative dokumentarfilm af høj kvalitet og med internationalt distributionspotentiale via biograf, tv eller kommercielle digitale platforme.

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister: 17. november 2016 kl. 12:00 og 20. april 2017 kl. 12:00.

Projektet skal være afsluttet 30 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Krav til ansøgere

Creative Europe's støtte til udviklingen af enkeltprojekter kan søges af uafhængige europæiske produktionsselskaber, som på ansøgningstidspunktet har eksisteret i minimum 12 måneder, og som ejer majoriteten af rettighederne til det projekt, der søges udviklingsstøtte til.

Ansøgere skal kunne fremvise dokumenteret erfaring. Det ansøgende selskab skal have været hovedproducent på et projekt (referenceværket), som opfylder kravene beskrevet nedenfor. Som noget nyt skal producenten kunne dokumentere, at referenceværket er produceret inden for de seneste 5 år fra ansøgningstidspunktet, samt at værket har været i kommerciel distribution (biograf, tv eller digitale platforme) udenfor produktionslandet inden for de seneste to kalenderår, dvs. med premiere i perioden fra 1. januar 2014 til ansøgningstidspunktet.

Støtteberettigede projekter

Støtteberettigede ansøgere kan søge støtte til udvikling af projekter, som er

Primært målrettet biograflancering:

 • Fiktionsfilm, animationsfilm eller kreative dokumentarfilm på minimum 60 min.

Primært målrettet tv:

 • Fiktionsprojekter (enkeltstående eller serier) med en samlet varighed på minimum 90 min.
 • Animation (enkeltstående eller serier) med en samlet varighed på minimum 24 min.
 • Kreative dokumentarfilm (enkeltstående eller serier) med en samlet varighed på minimum 50 min.

Primært målrettet digitale platforme:

 • Fiktionsprojekter med en samlet varighed eller 'brugeroplevelse' på minimum 90 min.
 • Animation med en samlet varighed eller 'brugeroplevelse' på minimum 24 min.
 • Kreative dokumentarfilm af en samlet varighed eller 'brugeroplevelse' på minimum 50 min.

I forhold til non-lineære projekter, som fx VR-projekter, gælder disse krav til minimumslængde ikke. Læs mere i retningslinjernes punkt 6.2.

Støttebeløb

Den samlede budget for støtte til udvikling af enkeltprojekter er på 5.4 mio. EUR, som fordeles i klumpsummer på maksimalt:

 • Animation: 60.000 EUR
 • Kreative dokumentarfilm: 25.000 EUR
 • Fiktion: 50.000 EUR, hvis det samlede produktionsbudget er lig med eller over 1.5 mio. EUR
 • Fiktion: 30.000 EUR, hvis det samlede produktionsbudget er under 1.5 mio. EUR

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver evalueret efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum. Ansøgere med den højeste pointsum modtager støtte indenfor budgetrammerne. Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjernes punkt 9.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt inden kl. 12:00 på ansøgningsdatoen.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til Single Project Development 2017 i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger, FAQs m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside.

Specifikke spørgsmål vedrørende dette call kan sendes pr. e-mail til: EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@EC.EUROPA.EU eller til Creative Europe Desk Danmark (kontaktoplysninger fremgår i højrespalten).

Ved tekniske problemer kontaktes Help Desk, Europa-Kommissionen, eacea-helpdesk@ec.europa.eu, +32 2 299 0705.