Undersøgelse af det danske biografpublikum

Det Danske Filminstitut har i samarbejde med Foreningen af filmudlejere i Danmark og med finansiering fra FILMKOPI foranlediget en større undersøgelse af det danske biografmarked. Det er den første større og systematiske undersøgelse af biografpublikummet, som er blevet lavet i Danmark. Metoden bag undersøgelsen er såvel kvalitativ (10 fokusgrupper) som kvantitativ (1200 telefoninterviews).

Undersøgelsen er tænkt som en systematisk tilgang til biografmarkedet og skal udbygge kendskabet til biografpublikummet mht. præferencer, filmvalg, forbrugsmønster etc. Derved kan undersøgelsen forhåbentlig inspirere til nye initiativer og tiltag for film- og biografmarkedsføring til gavn for både filmene, biografer og ikke mindst publikum.
Undersøgelsen er dokumenteret i en rapport, som kan hentes fra Filminstituttets websted.