Vejledning til producenter om produktion af dvd-udgivelser af kort- og dokumentarfilm

DFI fremstiller ikke længere dvd'er af nye kort- og dokumentarfilm, men kan yde støtte til producenter, der selv ønsker at fremstille og distribuere deres film.Fremover vil distributionen af kort- og dokumentarfilmene til det institutionelle marked (bl.a. skoler og biblioteker) foregå via Filmstriben, www.filmstriben.dk. DFI fremstiller derfor ikke længere dvd'er til distribution på dette marked. Det er dog DFI's opfattelse, at kort- og dokumentarfilm på dvd har et potentiale på dette og flere andre markeder, og DFI vil derfor fremover yde lanceringsstøtte til, at filmens producent selv kan fremstille dvd'er og dermed udnytte dette potentiale. DFI tilbyder af samme grund producenten en kontrakt, der giver denne ikke-eksklusiv ret til at distribuere sin nye film på dvd til det institutionelle marked, et område, der ifølge de gældende produktionsstøttevilkår tilhører DFI.DFI har derfor baseret på egne erfaringer udformet en vejledning til hjælp for producenter, som selv ønsker at fremstille og distribuere deres film på dvd.Vejledning omfatter bl.a. en redegørelse for rettighedsgrundlaget mellem DFI og producenten, muligheden for ansøgning om støtte hos DFI samt en række vigtige forhold, som for eksempel pligtaflevering , vurdering fra Medierådet og registrering i Det Elektroniske Mediearkiv. Find dvd-vejledningen her:http://www.dfi.dk/filmbranchenDet Danske FilminstitutMalene Flindt Pedersen / Udviklingchef / malenefp@dfi.dk / 3374 3449Morten Udsen / Lanceringskonsulent / mortenu@dfi.dk / 3374 3555Louise Haugstrup Jensen / Lanceringskonsulent / louisehj@dfi.dk / 3374 3509