Velkomst- & afskedsreception: Dorte Høeg Brask / Miriam Nørgaard

Dorte Høeg Brask tiltræder stillingen som filmkonsulent for Kort- & Dokumentarfilm med særligt fokus på børn og unge. Samtidig er Miriam Nørgaard fratrådt sin stilling

I den anledning inviterer Det Danske Filminstitut til reception torsdag 25. februar 2010 / 15:30-17:30 i Restaurant SULT.

Mød op og vær med til at gøre dagen festlig!

Med venlig hilsen
Det Danske Filminstitut