Velkomst- og afskedsreception

INVITATION. Åke Sandgren tiltræder stillingen som spillefilmkonsulent med særligt fokus på børn og unge. Samtidig er Rasmus Horskjær fratrådt sin stilling.

I den anledning inviterer Det Danske Filminstitut til reception torsdag 25. september 2014, kl. 16 til 18 i Restaurant SULT.

Mød op og vær med til at gøre dagen festlig!

Venlig hilsen

Det Danske Filminstitut