Von Tries' nye film, 'Dogville' støttes af Eurimages

10.07.2001
Eurimages, Europarådets ko-produktionsfond med 26
medlemslande, besluttede på dets møde i København 2.- 4. juli at støtte
Lars von Triers nye film, 'Dogville' med 720.000 EURO eller ca. 5,3 mio.
kroner.
'Dogville' fik tidligere
på året bevilget støtte fra Filminstitututtet under konsulentordningen ved
filmkonsulent Vinca Wiedemann.